Vad är bäst som behandling av periodiskt förmaksflimmer – värme eller kyla?

Jag deltar alltid i den årliga kongressen för hjärtläkare med särskilt intresse för behandling av patienter med hjärtrytmrubbningar. Jag vill gärna dela några av de viktigaste nya resultaten från kongressen 2019 med dig.

Radiofrekvensablation (värmebehandling eller bränning) eller kryoablation (frysning)?

Både värmebehandling och frysning som behandling av förmaksflimmer har använts i – numer – ganska många år. Vid värmebehandling strävar man efter att ödelägga bestämda områden i hjärtats förmak – områden som har avgörande betydelse för att förmaksflimret startar – genom att värma upp dem till omkring 70 grader. Detta medför en lokal skada på vävnaderna, som ger en varaktig påverkan. Samma sak kan uppnås genom frysning. Här strävar man efter att frysa hjärtvävnaderna till -50 grader eller ännu kallare.

Det är samma områden i hjärtats förmak, som behandlas – oavsett om man använder värme eller kyla.

Intresset har varit stort för om värmebehandling eller frysning är bäst. Detta kan mätas på många sätt: vad är enklast? vilken metod ger färre komplikationer? vilken metod är bäst för att få bort förmaksflimret?

På kongressen i Lissabon såg vi resultaten från en ny – och ganska stor – studie (CIRCA-DOSE) som har jämfört de två teknikerna. Och där man har använt de senaste teknikerna, både för att behandla med värme och med kyla. Studien är en så kallad multi-center-studie – det vill säga att flera olika sjukhus har bidragit till studien. Och den är utförd i Kanada, där den sortens studier genomförs ofta och med hög kvalitet.

Och kort sagt är resultaten vid de två formerna av behandling lika bra. Detta gäller både i förhållande till hur många som slipper ifrån flimmer efter behandlingen och för komplikationsrisken. Och utan att tidsåtgången vid operationerna är väsentligt olika.

Studien bekräftar alltså att båda teknikerna är effektiva och säkra. Och att det inte finns någon väsentlig skillnad i vare sig nytta eller risk mellan om man använder värme eller kyla.

 

Publicerat av

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *