Mål för behandlingen av förmaksflimmer

Det finns tre huvudsyften med behandling av förmaksflimmer:

  • Minska symtomen/besvären av förmaksflimmer
  • Minska risken för blodproppskomplikation
  • Minska risken för utvecklande av hjärtsvikt

Det primära målet för behandlingen av förmaksflimmer är inte nödvändigtvis att få hjärtat att slå normalt – det vi kallar för sinusrytm. Det är nog överraskande för många, men det är inte alla som har påverkad livskvalitet och nedsatt fysisk kapacitet på grund av förmaksflimret. Det absolut viktigaste vid behandlingen av förmaksflimmer är att skydda mot komplikationer i form av blodproppar eller utvecklande av hjärtsvikt.

Tillsammans med din läkare kan du ta reda på hur stor risken är för dig att få en blodpropp som komplikation av ditt hjärtflimmer. Om risken för blodpropp är förhöjd för dig är det oftast relevant att rekommendera så kallad blodförtunnande medicin. Det är en typ av medicin som minskar blodets koagulationsförmåga. Och som därmed avsevärt minskar risken för att få en blodpropp.

Många personer som har förmaksflimmer kommer att behöva medicin som sänker pulsen. Detta kan medföra både att man får bättre livskvalitet och ökad fysisk aktivitet, men även att man förebygger att förmaksflimret kan bidra till att försvaga hjärtats pumpkraft.

Vissa personer kommer att få medicin för att hålla hjärtrytmen normal. Och vissa kommer att rekommenderas ablationsbehandling, där man genom en operation kan ta bort de områden i hjärtat, som provocerar fram förmaksflimmer.

Det är viktigt att undersöka om det finns andra förhållanden som bidrar till att du har fått förmaksflimmer. Det kan vara högt blodtryck eller förhöjd ämnesomsättning. Det är naturligtvis viktigt att behandla eventuella provocerande faktorer. Det kan också vara lämpligt att gå ner i vikt, om du är mycket överviktig. Och kanske hålla igen på alkoholintaget.

För att undersöka om det är något annat fel på hjärtat är det ofta nödvändigt att remittera dig till en undersökning hos en hjärtläkare, där man gör en ultraljudsskanning av ditt hjärta – det heter en ekokardiografi. På så sätt kan hjärtläkaren bedöma om det är något fel på hjärtklaffarna eller om pumpkraften är påverkad.

Det är alltså viktigt att hitta rätt behandling för dig. Det finns inte en behandling som passar för alla. Däremot är det viktigt att utföra en noggrann och individuell bedömning, så att din läkare – tillsammans med dig – kan göra upp bästa möjliga plan för att du ska få bästa möjliga liv, trots ditt förmaksflimmer. Det är också viktigt att du – tillsammans med din läkare – har en plan för uppföljning. Du har inte samma hjärta om 10 år, som du har i dag. Och din risk för blodproppskomplikationer kommer också att förändras över tid.

Publicerat av

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *