Hvem er den bedste til at behandle atrieflimren?

Jeg bliver ofte spurgt om, hvem der er den bedste til at behandle atrieflimren eller andre hjerterytmeforstyrrelser med ablation (varmebehandling). Ganske ofte kommer dette spørgsmål også til debat på de sociale medier.

Spørgsmålet er jo relevant – hvem vil ikke helst behandles af “den bedste”? Men ligeså relevant spørgsmålet er, lige så kompliceret – eller umuligt – er svaret. Hvad menes med “den bedste”. Er det den behandler, der lykkes bedst med at få flimmeren væk? Eller lykkes bedst med at få symptomerne væk? Eller har færrest komplikationer? Eller har lavet flest operationer? Eller tager sig bedst af dig som patient? Eller forsker mest? Eller…….

Heldigvis har vi  på de centre – offentlige eller private – der behandler hjerterytmeforstyrrelser med ablation, meget stor og mangeårig erfaring. Vi har været heldige i Danmark, at have været med helt i front, når det gælder om at indføre ablationsbehandling. Og – i særlig grad – ablationsbehandling for atrieflimren. Mange af os har uddannet os på toneangivende centre i udlandet og har derfor et stort international netværk. Vi har et nationalt register, hvor alle de behandlende centre indberetter deres data til. Og vi har – blandt andet fordi vi ikke er så mange – et forbilledligt samarbejde, hvor vi – på tværs af behandlingscentre (både offentlige og private) – samarbejder både formelt og uformelt. Det betyder, at vi indbyrdes også har en fortrolighed, der gør, at vi kan diskutere både behandlingsproblemer og komplikationer med hinanden.

Det bedste svar på “Hvem er den bedste”, er derfor – efter min mening – at alle de specialister, der i Danmark foretager ablation, er gode. Og at vi ikke har baggrund for at sige, at nogen er “bedre end andre”. Det er også en målsætning jeg altid selv har hyldet – ikke at stræbe efter “at blive den bedste” (for hvordan måler man det, når det ikke er et 100 meter løb?), men i stedet stræbe efter “at ingen er bedre end mig”. Det sidste, synes jeg, er en ambitiøs og god målsætning. Og giver jo plads til, at flere kan være de bedste. Og – måske – med den tilføjelse, at hvis jeg alligevel véd, at der findes en, der er bedre end mig i en given situation, at hjælpe med at blive behandlet dér.

Og så skal vi i øvrigt sætte pris på de rettigheder, vi har som patienter i Danmark:

  • at vi kan vælge behandling på privatsygehus, hvis ventetiden på det offentlige center overstiger en måned (“Udvidet Frit Sygehusvalg”)

 

  • at vi frit kan vælge mellem de offentlige centre, når vi skal have behandling på højt specialiseret niveau. Bor du i Region Syd, men fx hellere vil behandles på Rigshospitalet, kan du ønske dette (“Frit Sygehusvalg”)

 

 

Published by

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *