Hvem er den bedste til at behandle atrieflimren?

Jeg bliver ofte spurgt om, hvem der er den bedste til at behandle atrieflimren eller andre hjerterytmeforstyrrelser med ablation (varmebehandling). Ganske ofte kommer dette spørgsmål også til debat på de sociale medier.

Spørgsmålet er jo relevant – hvem vil ikke helst behandles af “den bedste”? Men ligeså relevant spørgsmålet er, lige så kompliceret – eller umuligt – er svaret. Hvad menes med “den bedste”. Er det den behandler, der lykkes bedst med at få flimmeren væk? Eller lykkes bedst med at få symptomerne væk? Eller har færrest komplikationer? Eller har lavet flest operationer? Eller tager sig bedst af dig som patient? Eller forsker mest? Eller…….

Heldigvis har vi  på de centre – offentlige eller private – der behandler hjerterytmeforstyrrelser med ablation, meget stor og mangeårig erfaring. Vi har været heldige i Danmark, at have været med helt i front, når det gælder om at indføre ablationsbehandling. Og – i særlig grad – ablationsbehandling for atrieflimren. Mange af os har uddannet os på toneangivende centre i udlandet og har derfor et stort international netværk. Vi har et nationalt register, hvor alle de behandlende centre indberetter deres data til. Og vi har – blandt andet fordi vi ikke er så mange – et forbilledligt samarbejde, hvor vi – på tværs af behandlingscentre (både offentlige og private) – samarbejder både formelt og uformelt. Det betyder, at vi indbyrdes også har en fortrolighed, der gør, at vi kan diskutere både behandlingsproblemer og komplikationer med hinanden.

Det bedste svar på “Hvem er den bedste”, er derfor – efter min mening – at alle de specialister, der i Danmark foretager ablation, er gode. Og at vi ikke har baggrund for at sige, at nogen er “bedre end andre”. Det er også en målsætning jeg altid selv har hyldet – ikke at stræbe efter “at blive den bedste” (for hvordan måler man det, når det ikke er et 100 meter løb?), men i stedet stræbe efter “at ingen er bedre end mig”. Det sidste, synes jeg, er en ambitiøs og god målsætning. Og giver jo plads til, at flere kan være de bedste. Og – måske – med den tilføjelse, at hvis jeg alligevel véd, at der findes en, der er bedre end mig i en given situation, at hjælpe med at blive behandlet dér.

Og så skal vi i øvrigt sætte pris på de rettigheder, vi har som patienter i Danmark:

  • at vi kan vælge behandling på privatsygehus, hvis ventetiden på det offentlige center overstiger en måned (“Udvidet Frit Sygehusvalg”)

 

  • at vi frit kan vælge mellem de offentlige centre, når vi skal have behandling på højt specialiseret niveau. Bor du i Region Syd, men fx hellere vil behandles på Rigshospitalet, kan du ønske dette (“Frit Sygehusvalg”)

 

 

Published by

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

2 thoughts on “Hvem er den bedste til at behandle atrieflimren?”

  1. Tak for en informerende artikel.
    Jeg har læst (her https://www.everydayhealth.com/atrial-fibrillation/treatment/new-ablation-methods-results-in-advanced-afib-treatment/) at der er klinikker i Utah og Bordeaux der bruger ‘avancerede metoder’ ved ablation. Hvis disse avancerede metoder gir en højere chance for godt resultat, er det så ikke noget vært at satse efter at øge chancen for at undgå en evt ablation #2? (Med forudsætning at man har mulighed for behandling hvor ‘avancerede metoder’ bliver brugt)

    1. Hej Tómas. Tak for din interesse og kommentar. Alle førende centre, der behandler atrieflimren med ablation, vil mene, at de anvender “avancerede” metoder. I Salt Lake City, Utah, har man været særligt interesseret i at hente information fra MR-scanninger af hjertet – og anvende disse informationer i udvælgelsen af patienter til ablationsbehandling. Der er bestemt interessante resultater af disse undersøgelser, men vi mangler stadig at se “beviserne” på, at det rent faktisk giver bedre resultater. Det samme gælder i forhold til Bordeaux. Her har man specielt interesseret sig i at identificere såkaldte “rotorer”, der kan starte og vedligeholde atrieflimren. Man anvender en særlig “vest”, som har et stort antal elektriske elektroder i kontakt med huden. Også her gælder, at der er nogle interessante erfaringer, men at metoden mangler at blive “bevist” i forhold til at kunne anvendes i praksis – og, aller vigtigst, give bedre behandlingsresultater. De vigtigste fremskridt, efter min mening, vi har set indenfor de sidste par år, er anvendelse af en avanceret videreudvikling af systemer, som de fleste centre allerede anvender. Disse videreudviklinger betyder, at vi har mulighed for at have endnu bedre kontrol med, hvad der sker i hjertet, når vi laver ablationsbehandling. Og dermed får bedre mulighed for at give tilstrækkelig varmepåvirkning til at give en varig effekt. Det ser ud til, at disse ændringer giver lovning om mere end 90% succes efter én ablation. Og det er, vel at mærke, avanceret ny teknologi, som mange af os allerede har adgang til. Med venlig hilsen, Peter Steen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *