Hjärtsvikt – nedsatt pumpkraft

Hjärtsvikt – eller nedsatt pumpkraft – kan bero på förmaksflimmer. Nämligen om ditt hjärta under lång tid har arbetat med en oreglerat hög puls under förmaksflimmer. Lyckligtvis kommer pumpkraften normalt att förbättras – och oftast bli normal – när pulsen sänks. Antingen med pulsreglerande medicin eller genom att du får den normala hjärtrytmen återupprättad.

Men hjärtsvikt – som man exempelvis kan se efter en blodpropp i hjärtat – kan också vara orsaken till förmaksflimmer. Om hjärtsvikt är det primära – och förmaksflimret därför är en följd av den nedsatta pumpkraften och den belastning den ger på kretsloppet och hjärtat – kommer det ofta att förbättra både hjärtfunktionen och välbefinnandet, om man kan få hjärtrytmen stabiliserad. Det finns flera studier som har visat att man inte bara lever bättre – utan också längre – om man som hjärtsviktspatient får behandling mot sitt förmaksflimmer och får tillbaka en normal hjärtrytm.

 

 

 

Vid hjärtsvikt är hjärtkamrene – och speciellt vänster hjärtkammare – större än normalt och mer slapp. Det vill säga att pumpförmågan är nedsatt.

Publicerat av

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *