His-ablation

Den Hisska bunten (uppkallat efter en schweizisk läkare Wilhelm His, som beskrev strukturen 1893) är den gemensamma ”ledning”, som leder impulserna i hjärtat från förmaken (atrierna) till kamrarna (ventriklarna).

 

När man gör en His-ablation förstör man alltså impulsledningen från förmak till kamrar. Det betyder att den normala aktiveringen av hjärtkamrarna blockeras. Och att man därför i stället måste ha en pacemaker som ser till att pulsen inte blir för långsam.

En His-ablation tar inte bort förmaksflimret. Men ingreppet medför att flimmerimpulserna inte längre påverkar kammarrytmen – och därmed inte längre påverkar pulsen. Pulsen styrs nu av pacemakern, som kan öka eller minska pulsen, beroende på din aktivitetsnivå.

Många kommer att uppleva en väsentlig förbättring av livskvaliteten och välbefinnandet efter detta ingrepp. Normalt väljer man en His-ablation och pacemakerimplantering, först om andra försök att styra hjärtrytmen inte har lyckats tillräckligt bra.

Eftersom det fortfarande finns flimmer – konstant eller periodiskt – är det också nödvändigt med blodförtunnande medicin.

Publicerat av

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *