Almindelig pacemaker

Pacemaker anvendes, hvis hjerterytmen er for langsom. Enten konstant eller periodisk. Det kan skyldes, at hjertet ikke danner tilstrækkeligt mange impulser i sinusknuden (se OpslagLidt om hjertet”: http://rytmedoktor.dk/188-2/) og kaldes så Syg Sinus Syndrom. Eller det kan skyldes, at impulserne fra forkamrene ikke i tilstrækkelig grad overledes til hjertekamrene og kaldes så AV-blok.

Symptomerne på for langsom puls kan være træthed, svimmelhed eller besvimelser.

En standard-pacemaker består af pacemakerhuset og to ledninger – én til højre forkammer (atrium) og én til højre hjertekammer (ventrikel).

DDD pacemaker

En pacemaker kan dels mærke (sense) hjertets egen rytme, dels stimulere (pace) hjertet. Og begge dele kan foregå dels i højre forkammer (højre atrium), højre hjertekammer (højre ventrikel) eller begge steder. Sålænge hjertet gør, hvad det skal, hviler pacemakeren og mærker bare efter, at alt er som det skal være. I det øjeblik pacemakeren mærker, at hjerterytmen bliver for langsom, vil den aktivere hjertet via ledningerne. Enten i højre forkammer, i højre hjertekammer – eller begge steder. Pacemakeren har en speederfunktion, således at pacemakeren kan sætte pulsen op, når du er i bevægelse – og ned igen, når du er i hvile.

Pacemakeren kan justeres udefra via en lille computer (programmer) og en tilhørende magnet.

Pacemaker og ledninger opereres ind ved en operation, der tager cirka en time. Operationen kan foretages i lokal bedøvelse.