Pacemaker ved hjertesvigt

Hvis hjertets pumpefunktion er nedsat kan det nogle gange være aktuelt at indoperere en speciel type pacemaker, der kan stimulere både højre og venste hjertekammer på samme tid – eller på næsten samme tid. Dette kan modvirke en tendens, der ellers kan være, til at hjertekamrene trækker sig uensartet sammen. Det kalder man for dyssynkroni = sammentrækningen af forskellige områder af hjertet sker ikke på samme tid. Denne type pacemaker kaldes for CRT-pacemaker (“Cardiac Resynchronization Therapy”). En CRT-pacemaker kan vælges som alternativ til en almindelig pacemaker, hvis hjerterytmen er for langsom. Den kan også vælges udelukkende for at forbedre pumpefunktionen – uden, at der i øvrigt er behov for pacemaker. Og – endelig – kan den kombineres med muligheden for at give hjertet et stød (http://rytmedoktor.dk/hjertestarter-icd/).CRT-imageLigesom for pacemaker og ICD, kan en hjertesvigtpacemaker (CRT-pacemaker/CRT-ICD) opereres ind i lokalbedøvelse. Og – ligesom de andre typer – kan hjertesvigtpacemakeren indstilles (programmeres) ved hjælp af en specialcomputer.

 

Hjertestarter (ICD)

Et hjertestop er en livsfarlig rytmeforstyrrelse, hvor hjertets pumpefunktion stopper – og derved kommer der ikke blod ud til kroppens organer, inklusive hjernen. Hvis ikke man får gang i kredsløbet igen i løbet af få minutter, vil hjernen tage skade – og efter yderligere få minutter vil man dø. Som oftest ophører hjertets pumpefunktion fordi hjerterytmen bliver så hurtig, at der ikke pumpes blod ud til kroppen. Det kaldes VF (ventrikelflimren) eller VT (ventrikulær takykardi).

Denne type livsfarlig hjerterytme kan ofte stoppes ved at give hjertet et elektrisk stød. Dette kan gøres med en såkaldt hjertestarter, som hænger mange steder. Men det kan også gøres med en hjertestarter, der opereres ind. Og som derfor altid “er klar”. Det er i virkeligheden en speciel form for pacemaker, der – udover at fungere som pacemaker (http://rytmedoktor.dk/almindelig-pacemaker/) – også kan støde. Det kaldes for en ICD.

ICD01

VF defib

Ventrikelflimren         Stød         Normal rytme

Operationen foretages i lokalbedøvelse og tager typisk en times tid. ICD’en kan indstilles (programmeres) udefra ved hjælp af en computer med en tilhørende magnetforbindelse.

Hvis der samtidigt er problemer med hjertesvigt, kan man vælge en ICD, der – udover at give stød – kan pace begge hjertekamre samtidigt (http://rytmedoktor.dk/pacemaker-ved-hjertesvigt/) . Dette hedder en CRT-ICD.

Almindelig pacemaker

Pacemaker anvendes, hvis hjerterytmen er for langsom. Enten konstant eller periodisk. Det kan skyldes, at hjertet ikke danner tilstrækkeligt mange impulser i sinusknuden (se OpslagLidt om hjertet”: http://rytmedoktor.dk/188-2/) og kaldes så Syg Sinus Syndrom. Eller det kan skyldes, at impulserne fra forkamrene ikke i tilstrækkelig grad overledes til hjertekamrene og kaldes så AV-blok.

Symptomerne på for langsom puls kan være træthed, svimmelhed eller besvimelser.

En standard-pacemaker består af pacemakerhuset og to ledninger – én til højre forkammer (atrium) og én til højre hjertekammer (ventrikel).

DDD pacemaker

En pacemaker kan dels mærke (sense) hjertets egen rytme, dels stimulere (pace) hjertet. Og begge dele kan foregå dels i højre forkammer (højre atrium), højre hjertekammer (højre ventrikel) eller begge steder. Sålænge hjertet gør, hvad det skal, hviler pacemakeren og mærker bare efter, at alt er som det skal være. I det øjeblik pacemakeren mærker, at hjerterytmen bliver for langsom, vil den aktivere hjertet via ledningerne. Enten i højre forkammer, i højre hjertekammer – eller begge steder. Pacemakeren har en speederfunktion, således at pacemakeren kan sætte pulsen op, når du er i bevægelse – og ned igen, når du er i hvile.

Pacemakeren kan justeres udefra via en lille computer (programmer) og en tilhørende magnet.

Pacemaker og ledninger opereres ind ved en operation, der tager cirka en time. Operationen kan foretages i lokal bedøvelse.