His-ablation

Det His’ske bundt (opkaldt efter en schweizisk læge Wilhelm His, som beskrev strukturen i 1893) er den fælles “ledning”, der leder impulserne i hjertet fra forkamrene (atrierne) til hjertekamrene (ventriklerne).

Bundleofhis

Når man laver en “His-ablation” ødelægger man således impulsledningen fra forkamre til hjertekamre. Det betyder, at den normale aktivering af hjertekamrene blokkeres. Og at man derfor i stedet må have en “pacemaker” til at sørge for, at pulsen ikke bliver for langsom.

DDD pacemaker

En His-ablation fjerner ikke atrieflimren. Men indgrebet medfører, at flimmer-impulserne ikke længere påvirker hjertekammerrytmen – og dermed ikke længere påvirker pulsen. Pulsen styres nu af pacemakeren, der kan øge eller sænke pulsen afhængigt af dit aktivitetsniveau.

Mange vil opleve en væsentlig forbedring af livskvalitet og velbefindende efter dette indgreb. Normalt vil man først vælge en His-ablation og pacemakerimplantation, hvis andre forsøg på at styre hjerterytmen ikke er lykkes godt nok.

Da der fortsat er flimmer – konstant eller periodisk – er det også fortsat nødvendigt med blodfortyndende medicin.