Ablationsbehandling för förmaksflimmer

Förmaksflimmer utlöses av felslag (= extrasystoler) som nästan alltid kommer från de områden där blodkärlen från lungorna (= lungvenerna) utmynnar i vänstra förmaket. Av någon anledning är hjärtvävnaden i dessa områden särskilt disponerad för att skapa den typ av felslag som kan starta förmaksflimmer.

När man ska utföra en ablation för förmaksflimmer värmer man upp vävnaden runt de områden som ställer till problem. Uppvärmningen gör att det bildas ett ärr – som när man skär sig i huden – och ett ärr fungerar som en barriär för utbredningen av de elektriska impulserna. När man värmer upp vävnaden – och därmed skapar ett ärr – hela vägen runt de områden som skapar felslag betyder det att felslagen stängs inne och inte kan komma ut och störa hjärtrytmen. Man kallar även ablationen för en lungvensisolering.

atrial fibrillation ablation technique

På bilden till vänster kan du se att två instrument (katetrar) har förts in i vänstra förmaket. Den runda katetern kallas lassokateter och används som mätinstrument för att säkerställa att isoleringen av de elektriska impulserna blir fullständig, hela vägen runt. På bilden till höger kan du se hur jag ger ablationsbehandlingen med den ”lysande” katetern och samtidigt bedömer resultatet med lassokatetern.

Carto map PVI

Man använder avancerad datorteknik för denna typ av behandling (se ovanstående figur). Datortekniken gör att jag – mycket noggrant – kan rita en tredimensionell modell av det vänstra förmaket. Och därefter exakt följa mina instrument i denna modell. De bruna punkterna markerar var jag har givit ablationsbehandlingen för att framkalla den önskade isoleringen. Denna typ av datorteknik är nödvändig eftersom man ju inte kan se igenom blod. Och därför inte kan använda sedvanlig kikarteknik för att kontrollera var man behandlar.

Man kan även använda kraftig avkylning i stället för värme. Då kallar man det kryoablation. Själv föredrar jag att använda uppvärmningstekniken. I mina händer ger den de bästa resultaten och mycket liten risk för komplikationer.

Ablationsbehandling för förmaksflimmer är en mycket effektiv behandling. Särskilt om förmaksflimret bara är ett episodiskt tillstånd. Om det finns konstant flimmer är resultaten sämre. Hos ca 20 % kan man behöva upprepa behandlingen. Därefter kommer upp emot 90 % inte längre att märka något av förmaksflimret. Dock bara 70 % om förmaksflimret är konstant före ablationsbehandlingen.

Det finns vissa risker med behandlingen. Det kan komma en blödning från hjärtat och ut i omgivningen. Det kan uppstå blodproppskomplikationer. Det kan uppstå en förminskning av öppningarna i lungvenerna. Det kan – i mycket sällsynta fall – uppstå en felaktig förbindelse mellan matstrupen och vänster förmak (fistel). I tränade händer bör risken för komplikationer av behandlingen emellertid vara mycket låg. Min egen erfarenhet är att den totala risken för komplikationer är betydligt under en procent.

 

Man kommer normalt hem igen dagen efter behandlingen. De första 1 – 10 veckorna ska man undvika aktiviteter som kan belasta den ljumske varifrån behandlingen har gjorts). Det vill säga först och främst tunga lyft och idrottsaktiviteter.

De första veckorna efter ablationsbehandlingen kan man ibland uppleva orolig hjärtrytm och förmaksflimmer. Även om resultatet på lång sikt blir perfekt. Det beror på att själva behandlingen övergående stressar hjärtat. Detta kan betyda att man kan välja att rekommendera fortsatt medicinsk behandling under en period efter ablationsbehandlingen. Annars är avsikten med ablationen att man ska uppnå normal hjärtrytm utan behov av kompletterande medicinsk behandling. Dock kommer man regelbundet att rekommendera fortsatt livslång behandling med blodförtunnande medicin.

 

Publicerat av

Peter Steen

Igennem mere end 20 år har jeg først og fremmest interesseret mig for sygdomme og tilstande, der påvirker hjertets rytme eller puls. Jeg har uddannet mig i Hamborg og på Skejby Sygehus. Jeg er nu klinikchef på Hjertecenter Mølholm og har tidligere været overlæge på Skejby Sygehus og på Hjertecenter Varde. Jeg har specielt interesseret mig for atrieflimren (også kaldet "hjerteflimren" eller "forkammerflimren". I forbindelse med mine mange kontakter til patienter med disse problemer, har jeg oplevet at det er et stort behov for et sted, hvor man kan finde let tilgængelig - men alligevel grundig - information om hjerterytmeforstyrrelser, og hvad dertil hører. Dette er baggrunden for, at jeg har oprettet denne blog "Rytmedoktor".

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *